Made By Mischa

Mischa heter jag – en illustratör och kreatör som gillar att skapa fräsiga, roliga, informativa, kreativa och intressanta bilder. Jag använder mig av tusch, blyerts lika gärna som Illustrator, Photoshop och InDesign (och allra helst en mix av allt på samma gång för total frihet) i mitt skapande.
Mina kunder består av reklam- och kommunikationsbyråer, tidningar, magasin och andra privata företag/personer.

Önskar du veta mer? Hör av dig! Maila, så återkommer jag så snart jag kan!

———————————————————————

Mischa is my name – an graphic designer and creator who likes to create cool, fun, informative, creative and interesting pictures. I use tools, like Illustrator, Photoshop and InDesign (and most preferably a mix of everything at the same time for total freedom) as well as in my creation.

My clients consist of advertising and communications agencies, newspapers, magazines and other private companies/persons.

Would you like to know more? Get in touch! Mail, and I’ll get back as soon as I can!